Ανδρέας & Βικτωρία

Φωτογράφιση γάμου στο δασύλλιο της Πάτρας

και στις σκάλες Αγ. Νικλάου

Φωτογράφος : Γκολφίνος Κώστας