Δημήτρης & Αγγελική

Γάμος στους Αγ. Αποστόλους Μπεγουλάκι στη Πάτρα και στο κτήμα Διαμαντή